شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

آسیاب قدیمی

در منتهی الیه شمال شرقی شهر در مسیر ارتباطی شهر به سایت گردشگری دره پیر خوشدر یک آسیاب قدیمی وجود دارد که ظاهر آن مرمت شده است ولی فاقد کارآیی است. با زنده سازی آن می تواند یکی از جاذبه های گردشگری شهر باشد