شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

گالری تصاویر
گوهر قلعه
پارک تفریحی پیرخوشدر
ییلاقات کلاته رودبار
پاییز کلاته رودبار
کلاته رودبار ؛ نگین البرز

زندگی عشایری در ییلاقات شهر کلاته رودبار