شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

آیین تلم زنی عشایر شهر کلاته رودبار

آیین تلم زنی عشایر شهر کلاته رودبار

یکی از آئین ها و سنت های معروفی که در بین دامداران شهر کلاته رودبار رواج داشته و همچنان نیز در برخی نقاط زنده و رواج دارد “تلم زنی” است. تلم زنی در حقیقت نوعی تلاش برای تبدیل یک محصول به چند فرآورده و محصول دیگر می باشد.

عشایر ییلاقات شهر کلاته رودبار برای تهیه کره محلی، ماست را در دبه‌های بزرگ به نام “تلِم” ریخته و سپس با چوب بلندی که داخل آن قرار دارد آن را می‌زنند و با آب سردی که از چشمه می‌آورند مخلوط کرده و آنگاه از آن ماست؛ کره و دوغ گرفته و امرار معاش می‌کنند.

گفتنی است محصولات این فرآیند کره درجه یک و دوغ می باشد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»

آیین تلم زنی در بین عشایر شهر کلاته رودبار