شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

 اجرای عملیات زیر سازی ، روکش آسفالت ولکه گیری خیابان ها و معابر شهر کلاته رودبار

◀️   به منظور خدمات رسانی بیشتر به شهروندان و بستر سازی توسعه و آبادانی شهر ، همچنین در راستای بهسازی خیابانها و معابر در جهت بهبود تردد شهروندان

اجرای عملیات زیر سازی ،روکش آسفالت ولکه گیری  کوچه های شهید کاکو،شهید شعبان بینائیان وفرعی خیابان شهید مطهری و بلوارشهدا توسط شهرداری کلاته رودبار به اتمام رسید

 ⬅️ مهندس علی اصغر زاغیان افزودند: تمامی خیابان ها و معابر سطح شهر که نیاز به ترمیم، لکه گیری و یا آسفالت دارند، پس از شناسایی و اولویت بندی توسط  شهرداری  ومیزان ذخیره قیر تعریف شده برای هر منطقه انجام خواهد شد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»