شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

ارتقاء درجه شهرداری کلاته رودبار

پیرو نامه 50/42/46990 مورخ 1400/10/23 استانداری سمنان مبنی بر ارتقاء درجه شهرداری کلاته و استناد به تبصره 3 ماده یک آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370/04/01 هیئت وزیران ، و بر اساس شیوه نامه و عوامل ناظر بر درجه شهرداری ها ؛ درجه شهرداری کلاته 4 (چهار ) اعلام می گردد. ( احمد وحیدی_ وزیر کشور )