شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

افتتاحیه “حوزه مقاومت بسیج عشایری سلمان فارسی شهر کلاته رودبار”

افتتاحیه «حوزه مقاومت بسیج عشایری سلمان فارسی شهر کلاته رودبار» با همکاری سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دامغان ،مجموعه شورای اسلامی و شهرداری کلاته رودبار، گرامی داشت هفته بسیج با حضور نماینده محترم شهرستان دامغان؛جناب آقای دکتر علیزاده، فرماندهی سپاه ناحیه دامغان ؛جناب سرهنگ تقی پور، جمعی از خانواده معزز شهدا و معتمدین و موثرین شهر کلاته رودبار برگزار گردید.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »