شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

بازدید میدانی اعضای شورای اسلامی و شهردار از سطح شهر

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
◀️بازدید میدانی اعضای شورای اسلامی شهر کلاته رودبار به همراه مهندس بنائیان سفید شهردار محترم از کوچه‌های فرعی خیابان شهید مطهری و دیدار با ساكنین آن در راستای پیگیری مطالبات شهروندی.

🔰 در بازدید صورت گرفته و در راستای توسعه این منطقه مقرر شد اقدامات لازم برای رفع نیازمندی های خدماتی و عمرانی بازگشایی کوچه از ابتدای بلوار امام ( جنب منزل حاج رمضان هراسانی ) به خیابان شهید مطهری با رضایت اهالی منطقه انجام پذیرد.

🔻شورای اسلامی و شهرداری دوره ششم شهر کلاته رودبار
خدمات‌رسانی به شهروندان به خصوص در مناطق کم برخوردار از خدمات عمرانی و خدماتی نگاه عدالت‌ محوری دارد و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، در راستای بازآفرینی شهری، پروژه‌های عمرانی و خدماتی گوناگونی برحسب نیاز مناطق تعریف تا زیر ساخت های لازم با همکاری دستگاه های اجرایی و خدمات رسان تامین شود.