شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

باغات و چشمه آبرندان

باغات وچشمه آبرندان جزء نقاط ارزشمند ظبیعی منطقه است که در فاصله تقریبی 1 کیلومتری جنوب  شهر واقع شده است .مناظر زیبای این منطقه در فصل بهار ، تابستان و پائیز پذیرای تعدادی بازدید کننده از شهر می باشد.