شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

بافت قدیمی شهر

بافت قدیمی شهر به ویژه در قسمت مرکزی با کوچه های تنگ و باریک و کوچه باغ ها و دیوارهای سنگ چین یکی از فضاهای جذاب و دلنشین برای رهگذران می باشد.