شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

به مناسبت گرامی داشت روز و هفته معلم در مراسمی با حضور اعضای محترم شورای اسلامی ، فرهنگیان ، دانش آموزان و اعضای محترم انجمن اولیا ، از مدیریت و معلمان محترم دبستان شهید بینائیان شهر کلاته رودبار تجلیل به عمل آمد.

به مناسبت گرامی داشت روز و هفته معلم در مراسمی با حضور اعضای محترم شورای اسلامی ، فرهنگیان ، دانش آموزان و اعضای محترم انجمن اولیا ، از مدیریت و معلمان محترم دبستان شهید بینائیان شهر کلاته رودبار تجلیل به عمل آمد.