شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

تجلیل از جناب آقای مهندس بنائیان سفید

در حاشیه برگزاری مراسم افتتاحیه حوزه مقاومت بسیج عشایر سلمان فارسی شهر کلاته رودبار ؛ فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج و ریاست محترم شورای اسلامی شهرستان دامغان از مهندس بنائیان سفید شهردار کلاته رودبار؛ درجهت رشد و توسعه ی شهر و هماهنگی همه جانبه  با شورای اسلامی شهر کلاته رودبار، تجلیل به عمل آوردند.