شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

تجلیل از معلمان شهر کلاته رودبار توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

معلمان سرمایه‌هایی هستند که باید جایگاه و مقامشان را در جامعه پاس داشت و بر این اساس هر روز، روز تکریم و پاسداشت مقام معلم است.

در راستای اعتلای فرهنگ عمومی و تکریم مقام و منزلت معلمان، فرهنگ سازی و توجه به این مهم در هفته بزرگداشت مقام معلم ، روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ؛ اعضای شورای اسلامی  و شهردار با حضور امام جمعه محترم شهر از معلمان عزیز شهر کلاته رودبار تجلیل بعمل آمد.

?امیدواریم با فرهنگ سازی و گسترش چنین حرکت‌های نمادین در پاسداشت مقام علم و معلم ضمن بسط تفکر اصیل شهید مطهری، ارزش‌های اسلامی در انسان و جامعه به سمت تعالی سوق داده شود.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»