شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

راه های ارتباط با شهرداری
 

آدرس : کلاته رودبار – میدان معلم

شماره تماس : 35327127 – 023 / 35326960 – 023

فکس : 35326737 – 023

ایمیل : shahrdari.kalatehroudbar@gmail.com

ایتا : kalatehroudbar@

تلگرام: shahrkalatehroudbar@

راه های ارتباط با شورای شهر
 

آدرس : کلاته رودبار – خیابان جانبازان

شماره تماس : 35326727 – 023

ایمیل : kalatehroudbar.shora@gmail.com

ایتا : kalatehroudbar@

تلگرام:shahrkalatehroudbar@