شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

جلسه ارائه عملکرد و صورت حساب توسط شهردار کلاته رودبار و همچنین بازنگری قراردادها و تفاهم نامه های فی مابین در خصوص باغ پرتو شهر و استخر شهید ساجدی

◀️جلسه مورخ  ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ با موضوع ارائه عملکرد و صورت حساب توسط شهردار کلاته رودبار و همچنین بازنگری قراردادها و تفاهم نامه های فی مابین در خصوص باغ پرتو شهر و استخر شهید ساجدی با حضور مدیرعامل و اعضای محترم هیئت مدیره قبلی و جدید در دفتر شورای اسلامی شهر برگزار گردید.

⬅️شهرداری و شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و حمایت اعضای محترم شرکت پرتوکشت با عنایت به ظرفیت و توانمندی شرکت درجهت تعامل هرچه بیشتر درنظر دارند با ارائه گزارش کتبی شهردار به شرکت پرتوکشت لیست تمامی هزینه کرد و مطالبات بروز محاسبه و بعد از طرح در مجمع و تسویه مطالبات از سوی شرکت نسبت به تحویل باغ پرتو شهر اقدام نمایند.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »