شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

جلسه با حضور نماینده فرماندار آقای مهندس دقیقی ، ریاست محترم اداره محیط زیست شهرستان آقای مهندس آذرپور و مدیرعامل شرکت کانساران البرز در دفتر شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

جلسه مورخ 1401/11/09 ؛ با حضور نماینده فرماندار آقای مهندس دقیقی گرامی ، ریاست محترم اداره محیط زیست شهرستان دامغان آقای مهندس آذرپور و مدیرعامل شرکت کانساران البرز ( سیلیس ) آقای صحبتی در دفتر شورای اسلامی شهر کلاته رودبار تشکیل و بعد جلسه از کارخانه سیلیس آقای صحبتی بازدید و دغدغه های عشایر ( دامداران ) و باغداران منطقه مطرح و بررسی گردید.

آقای صحبتی از دلایل گرد و غبار کارخانه را قطعی برق و نواقص فنی قطعات عنوان نمود. ریاست محترم محیط زیست فرمودند علیرغم صدور مجوزات لازم برای شرکت مذکور متاسفانه گردوغبار و آلایندگی های شرکت مزارع و مراتع اطراف را تحت تاثیر قرار داده و نواقص فنی توجیه مناسبی نمی باشد لذا مدیرعامل شرکت میبایست هرچه سریعتر نسبت به برطرف کردن نواقص فنی اقدام و یا در غیر صورت برابر قانون برخورد می شود.در پایان مهندس دقیقی دغدغه شورای اسلامی را بحق و مدیرعامل شرکت را به تعامل و رعایت حال تولید کنندگان و مردم شهر کلاته رودبار توصیه کردند.

مدیر عامل شرکت متعهد گردید زین پس تمامی استاندارد های زیست محیطی را رعایت نموده و در جهت جبران خسارات به باغات گل محمدی شرکت پرتو شهر و مراتع اطراف اقدام نماید.

همچنین از مهمترین موضوع جلسه مذکور بحث توسعه کارخانه سیلیس آقای صحبتی بوده که حاضرین جلسه اولین اقدام را رضایت نمایندگان مردم شهر ( شورای اسلامی ) اعلام نموده اند.

« روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»