شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

جلسه تعدادی از کشاورزان و نمایندگان مردمی شهر با ریاست محترم محیط زیست شهرستان

جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ باحضور احدی از کشاورزان و شهروندان محترم ،ریاست محترم محیط زیست شهرستان آقای مهندس آذرپور،نماینده محترم منابع طبیعی شهرستان آقای مهندس ملک سیفی ، هیئت مدیره وسهام دار محترم شرکت گرمازا(کک پزی آقای اسماعیل علی برز) در دفتر شورای اسلامی شهر تشکیل گردید.

با عنایت به عدم حضور دیگر دعوت شدگان جلسه از جمله دیگر کشاورزان و شهروندان معترض ،نماینده فرمانداری، امام جمعه محترم ،بخشدار و ریاست آب منطقه‌ای شهرستان  دغدغه های شهروندان محترم و آقای علی برز مطرح ، بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردید. ◀️ درآخر ریس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از تمامی حاضرین در جلسه که وقت گرانبهای خویش را درجهت رفع مشکلات ودغدغه های شهروندان محترم در اختیار شورای اسلامی قرارداده اند ، صورت جلسه ای تنظیم وبا ذکر صلواتی بر محمد وآل محمد جلسه  خاتمه یافت.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»