شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

جلسه روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳؛ موضوع بررسی وضعیت شرکت تعاونی‌ مهر زنان شهرکلاته رودبار با حضور اعضای محترم شرکت و ریاست محترم اداره تعاون روستایی شهرستان دردفتر شورای اسلامی شهر تشکیل گردید

جلسه روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳؛ موضوع بررسی وضعیت شرکت تعاونی‌ مهر زنان شهرکلاته رودبار با حضور اعضای محترم شرکت و ریاست محترم اداره تعاون روستایی شهرستان دردفتر شورای اسلامی شهر تشکیل گردید .

ریاست محترم تعاون روستایی ضمن بررسی مشکلات و رفع موانع قانونی شرکت تأکید کردند جهت جلوگیری از انحال شرکت میبایست حداکثر اعضای شرکت در مجمع عمومی مورخ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ روز یکشنبه حضور داشته باشند تا بتوانیم با کمک شورای اسلامی واعضای هیئت مدیره جدید ، شرکت را راه اندازی کنیم.

هیئت مدیره واعضای محترم شرکت ضمن تقدیر و تشکر از تشکیل جلسه آمادگی خود را در جهت فعالیت شرکت اعلام نموده و فرمودند قطعا در آینده با عضوگیری جدید وحمایتهای شورای اسلامی بتوانیم مجدداً  فعالیت خود را در شرکت آغاز نماییم.

در پایان ریاست محترم شورای اسلامی افزودند از آنجایی که شهرداری وشورای اسلامی شهر نماینده تمام بانوان و مردم عزیز شهر بوده و مختص شرکت و یا افراد خاصی نمیباشد، امیدواریم اکثریت بانوان شهر باخرید سهام مبلغ دویست هزار تومانی عضو شرکت بانوان شوند تا انشالله در آینده کمکهایی که به شرکت میشود شامل اکثریت بانوان محترم گردد.

وی افزود؛ از هیچ کمکی به شرکت های تعاونی شهر الخصوص شرکت بانوان محترم دریغ نمی کنند و امیدواریم با کمک اعضای حاضر بتوانیم شرکت را فعال و در راستای تولید و اشتغال زایی گام برداریم.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »