شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

جلسه قرارگاه پیامبر اکرم (ص) با حضور مسئولین در دفتر امام جمعه شهر برگزار شد.

پیرو تأکید امام جمعه محترم شهر مبنی بر رسیدگی فوری به مطالبات مردمی

شامگاه جمعه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ جلسه قرارگاه پیامبر اکرم (ص) در دفتر امام جمعه با حضور اعضای شورای اسلامی ، شهردار و مسئولین قرارگاه تشکیل گردید.

ضمن بررسی موضوعات دستور جلسه مذکور گزارش عملکرد شهرداری وشورای اسلامی توسط شهردار واعضای شورای اسلامی به حاضرین در جلسه ارائه گردید.