شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

جلسه مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ ؛ باحضور نماینده اداره منابع طبیعی شهرستان آقای مهندس مهرابی ، مدیر جهادکشاورزی رودبار آقای مهندس بنائیان،مدیرعامل شرکت پرتوکشت آقای مهندس هراسانیان ومالکین ومجاورین طرح کشت گل محمدی واقع در منطقه سرخه زمین

جلسه مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ ؛ باحضور نماینده اداره منابع طبیعی شهرستان آقای مهندس مهرابی ،مدیر جهادکشاورزی رودبار آقای مهندس بنائیان،مدیرعامل شرکت پرتوکشت آقای مهندس هراسانیان ومالکین ومجاورین طرح کشت گل محمدی واقع در منطقه سرخه زمین در دفتر شورای اسلامی شهر تشکیل گردید.

شهردار و ریاست محترم شورای اسلامی  گزارش تصویری درمورد مساحت ونقشه های واگذاری  زمین‌های اداره منابع طبیعی به شهرداری کلاته رودبار درقالب طرح ماده سه منابع طبیعی و برنامه های درنظر گرفته شده درجهت کشت وکار جدید ارائه نموده اند

مساحت وابعاد زمین ها توسط نماینده اداره منابع طبیعی بازدید ومورد تایید قرارگرفت با عنایت به تداخلات صورت گرفته در زمین های همجوار مقرر گردید طی روزهای آینده با ارائه مستندات از سوی متصرفین حال حاضر نتیجه نهایی مستثنیات و یا ملی بودن املاک کتبا به شهرداری اعلام گردد.

رئیس مرکز خدمات ضمن اعلام رضایت وتمجید از عملکرد  وتعامل خوب شرکت پرتوکشت وشهرداری در بخش کشاورزی   آمادگی همکاری جهادکشاورزی با شهرداری کلاته رودباردر قالب کشت نهال در اراضی شیب دار را اعلام کرده اند.

مدیرعامل شرکت پرتوکشت ضمن تقدیر از مجموعه شهرداری که از هیچ کمکی به شرکت دریغ نکرده اند بیان داشته مجموعه شهرداری،شورای اسلامی وشرکت پرتوکشت همیشه درکنار هم و با هدف خدمت به مردم اهداف مشترکی داشته و دارند.قطعا شهرداری وشورای اسلامی هدفشان خدمت به مردم شهر بوده وسهام داران شرکت هم از خود مردم شهر میباشند.

?در پایان از محل اجرای طرح بازدید درمورد مسائل مربوطه بحث و بررسی گردید

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »