شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

حضور جناب آقای مهندس کشاورز ؛ ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهر کلاته رودبار

دیدار ریاست محترم کمیته امداد شهرستان دامغان جناب آقای مهندس کشاورز با ریاست شورای اسلامی جناب آقای مهندس زاغیان و شهردار شهر کلاته رودبار جناب آقای مهندس بنائیان سفید ؛ و بازدید و بررسی شرایط افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر کلاته رودبار.