شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

حضور دکتر محمد حمیدی معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری سمنان در شهر کلاته رودبار

معاون عمرانی استاندار سمنان ضمن بازدید از مکان و مساحت ۲.۵ هکتاری سایت نهضت ملی مسکن در شهر کلاته رودبار عنوان کردند: باعنایت به تکمیل طراحی سایت توسط مشاور طرح تا هفته آینده  به متقاضیان نهضت مسکن ملی واجد شرایط که ثبت نام و واریز وجه نموده اند زمین تحویل داده خواهد شد .

🔻 همچنین بعداز بازدید میدانی ؛ جلسه ای به اتفاق معاونت عمرانی فرمانداری و ریاست مسکن شهرسازی تشکیل و مواردی همچون بلوار شهدا (خروجی به سمت دیباج ) ومشکلات آلودگی و آلایندگی مردم شهر مورد بررسی قرار گرفت.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »