شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

حضور معاونت عمرانی استانداری ، مدیر کل بنیاد مسکن و مدیر کل مسکن و شهرسازی استان سمنان در شهر کلاته رودبار

باحضور معاونت عمرانی استانداری جناب آقای دکتر حمیدی،مدیران کل بنیاد مسکن ومسکن شهرسازی ؛ جناب آقای مهندس فلاح وجناب آقای مهندس رجبی به اتفاق کارشناسان مسکن و مدیران شهرستانی،فرماندار و معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان جناب آقای مهندس بندرآبادی و مهندس فدائی باشی، در شهرکلاته رودبار ؛موضوعات : طرح مسکن ملی،طرح هادی شهری،تعیین تکلیف زمین های بنیاد مسکن و تسهیلات ساخت و ساز مسکن بررسی و در دستور کار قرار گرفت.