شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

حمایت مردم شریف شهر فرهنگ و ایثار از ملت مظلوم فلسطین و غزه

◀️ ظهر روز ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲ مردم شهر کلاته رودبار در حمایت از مردم غزه به خیابان‌ها آمدند و جنایات رژیم کودک‌کش اسرائیل را محکوم کردند.

⬅️ مردم شهر ایثار و فرهنگ با تجمع در میدان امام خمینی وحمل پلاکارد و پرچم فلسطین با شعارهای مختلف انزجار خود را از جنایات رژیم منحوس صهیونیستی اعلام کردند.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »