شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

خرید دستگاه جدول زن نیمه اتوماتیک جهت تولید انواع جداول بتنی به ارزش 3 میلیارد ریال

 در راستای تکمیل لوازم عمران وخدمات شهری خریددستگاه جدول زن نیمه اتوماتیک جهت تولید انواع جداول بتنی به صورت ویبره ای و پرسی در قالب های مختلف به ارزش ۳ میلیارد ریال با همکاری سازمان همیاری شهرداری ها توسط شهرداری کلاته رودبار خریداری شد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»