شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ شورای اسلامی شهرکلاته رودبار گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ شهرداری بررسی و تصویب شد.

⬅️ رئیس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق ماده 26 آیین نامه مالی شهرداری ها، شهردار و مدیر مالی وظیفه تنظیم بودجه، کنترل اجرای بودجه و تهیه گزارش تفریغ بودجه شهرداری را بر عهده دارند افزودند: تفریغ بودجه یکی از مهمترین ابزار نظارتی ما برای اصلاح امور و شفافیت مالی است، لذا هم شورا و هم شهرداری از گزارشات تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ استفاده کنند تا در سالهای آینده درآمد و پروژه های عمرانی بهتری برای مردم عزیز شهر رقم بزنیم.

◀️ مهندس لالائیان اضافه کردند:به حمدالله در سال گذشته شهرداری کلاته رودبار در بودجه عملکرد ۱۵۰ درصدی داشته  و این عملکرد نسبت به سالهای گذشته عملکرد بسیار خوبی است.

🔻 وی با اشاره به اینکه با توجه به قانون ، شهرداری وظیفه دارد عملکرد درآمد هزینه‌ای را در پایان هر شش ماه انجام دهد،گفت: تفریغ بودجه در صورت تأیید حسابرس قابل انتشار و در سامانه‌ شهرداری در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »