شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

دومین جشنواره گل و گلاب نذر شستشوی حرمین امامین عسکریین علیه السلام شهر کلاته رودبار

دومین جشنواره گل و گلاب نذر شستشوی حرمین امامین عسکریین علیه السلام شهر کلاته رودبار

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»