شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کلاته رودبار با جناب آقای دکتر هادیان ؛ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استان سمنان

پیرو حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان سمنان جناب دکتر هادیان ؛ مورخ 1401/07/19 در شهر کلاته رودبار ، جلسه مورخ 1401/10/14 ؛ با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی در دفتر سازمان تشکیل و مواردی از قبیل : نواقص طرح هادی شهری ، آیین نامه وظایف و اختیارات شورای اسلامی بررسی گردید.

همچنین از دلایل مهم رشد و توسعه شهر کلاته رودبار ؛ اتحاد شورای اسلامی با شهردار و فرمانداری شهرستان مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»