شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی با مهندس بنائیان

◀️ حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کلاته رودبار به اتفاق آقای حسنی از معتمدین شهر در اداره تعاون روستایی شهرستان دامغان و عرض تبریک و آرزوی موفقیت انتصاب برادر ارجمند جناب مهندس حسن بنائیان به ریاست اداره تعاون روستایی شهرستان دامغان .