شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

دیدار شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کلاته رودبار با جناب آقای مهندس کرم زاده ؛ مدیرکل محترم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان سمنان

پیرو جلسه و بازدید مورخ 1400/12/02 مدیرکل محترم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان سمنان ؛ جناب آقای مهندس کرم زاده ، مدیر شهرستان و کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری استان از پارک تفریحی پیرخوشدر ، گوهر قلعه و خانه بوم گردی علی بابا ؛ جلسه مورخ 1401/10/07 در دفتر اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تشکیل و موضوعات قرارداد جدید مجموعه چشمه علی ، اعتبار یک میلیارد و دویست تومانی پارک تفریحی پیرخوشدر و تهیه طرح جامع گردشگری گوهر قلعه مورد بررسی قرار گرفت.

« روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »