شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

روز ارتش گرامی باد

29 فروردین ، روز بزرگداشت ارتش جمهوری اسلامی بر تمام دلاور مردان ارتش جمهموری اسلامی ایران مبارک باد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »