شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

روز خلیج همیشه فارس گرامی باد.

در ایران روز 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس نام گذاری شده که سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس است.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»