شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

روز مهندس گرامی باد.

پنجم اسفند ماه ، سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس بر تمامی زحمتکشان این عرصه گرامی باد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»