شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

روز هلال احمر گرامی باد

18 اردیبهشت ماه ، روز هلال احمر بر تمامی زحمتکشان این عرصه گرامی باد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»