شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

روز کار و کارگر گرامی باد.

استقلال یک کشور وابسته به کار است.

یازدهم اردیبهشت ماه ، روز جهانی کار و کارگر بر تمامی تلاشگران عرصه کار و تولید مبارکباد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»