شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد.

سوم خرداد ماه ، سالروز آزادسازی خرمشهر بر تمامی ملت شریف ایران گرامی باد.