شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی گرامی باد.

12 بهمن ؛ سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی و آغاز دهه مبارک فجر گرامی باد.

« روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»