شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

سال 1403

جهش تولید با مشارکت مردم