شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

ساماندهی پیاده رو ها در سطح شهر

به منظور زیبا سازی ، ساماندهی فضای شهری ، پیاده رو سازی و موزائیک فرش « بلوار بسیج ،بلوار امام خمینی و میدان امام» به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع توسط نیروی های خدوم شهرداری

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»