شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

سومین جشنواره شهر کلاته رودبار در دو روز مورخ ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار میگردد.

🔰 هفتم اردیبهشت ماه جلسه برنامه ریزی سومین جشنواره گل و گلاب شهر کلاته رودبار

◀️سومین جشنواره شهر کلاته رودبار در دو روز مورخ ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار میگردد.

⬅️ آقای سید حسین کریمی در اولین جلسه جشنواره ۱۴۰۳ بعنوان دبیر برگزاری جشنواره انتخاب گردید.

🔻همچنین مقرر شد در هفته پیش رو جلسه های مشورتی با گروه های مؤثر از جمله بانوان ، جوانان ، معتمدین و…تشکیل و از نظرات و پیشنهادات همه عزیزان در جهت برگزاری هر چه بهتر مراسم جشنواره استفاده گردد.

🟥 از همه همشهریان عزیز دعوت میگردد در برگزاری هر چه بهتر مراسم جشنواره گل و گلاب ما را یاری نمایند.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »