شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

سومین جشنواره گلاب شهر کلاته رودبار