شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

شهادت حضرت امام محمد باقر (علیه السلام ) تسلیت باد

شهادت حضرت امام محمد باقر (علیه السلام ) بر عموم شیعیان تسلیت باد

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»