شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

شورای اسلامی شهرستان

◀️ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ روز پنجشنبه انتخابات هیأت رئیسه سومین سال فعالیت شورای اسلامی شهرستان ، در فرمانداری شهرستان دامغان برگزار شد.

🔻 بر همین اساس آقای روح الله بینائیان با اکثریت آراء به عنوان «رئیس شورای اسلامی شهرستان دامغان » و آقای ابوالفضل امیرحسینی به عنوان “نایب رئیس” انتخاب شدند.

⬅️ همچنین خانم معصومه خراسانی نماینده شهرستان در شورای عالی استان بعنوان منشی سال سوم معرفی شد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »