شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

عمرانی

 باهدف زیبا سازی فضای شهری عملیات موزاییک فرش معابر میدان معلم و پارک شهدای گمنام به مساحت  ۱۳۰۰ متر مربع توسط واحد عمران شهرداری کلاته رودبار اجرا گردید.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »