شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

#عمرانی

◀️ پیاده رو سازی ، مناسب سازی و نور پردازی دالان نور پیرخوشدر به مساحت ۴۲۶ متر مربع

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »