شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

عملیات اجرای اصلاح هندسی ، جدول گذاری ، ساماندهی و ایمن سازی خیابان شهید سلیمانی (خیابان مجموعه ورزشی شهید سلیمانی) آغاز گردید.

«سازماندهی بسیج، یکی از نوآوری‌های امام بزرگوار بود.» 

#عمرانی

◀️ با احترام به درخواست شهروندان عزیز و بر حسب رسالت شهرداری به مناسبت آغاز هفته بسیج عملیات اجرای اصلاح هندسی ، جدول گذاری ، ساماندهی و ایمن سازی خیابان شهید سلیمانی (خیابان مجموعه ورزشی شهید سلیمانی) آغاز گردید.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »