شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

غذاهای سنتی

انواع نان (تفتان، دادشه، فتیر، پنجه کش، فتیر معمولی، لابولا و...)

دیگی

کشک دوغ

انواع فرآورده های لبنی