شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

ماه مبارک رمضان بر همه مسلمانان جهان مبارک باد.

ماه بندگی و عبادت ، ماه مبارک رمضان بر همه مسلمانان جهان مبارک باد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»