شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

منشور اخلاقی کارکنان

 • ما مسئولین و کارکنان شهرداری کلاته رودبار قصد داریم با رعایت موارد زیر ، اخلاق حرفه ای را در فعالیت خود رعایت نماییم.
 •  با هدف خدمت به مردم و آراستگی در محل کار خود حاضر شویم.
 •  در انجام وظایف اداری پشتکار و جدیت داشته باشیم.
 •  وظایف محوله و کار مراجعین را با دقت و در حداقل زمان ممکن انجام دهیم.
 •  در مواجهه با ارباب رجوع رعایت ادب ، نزاکت و متانت را بنماییم.
 •  به خواسته های ارباب توجه کرده و هنگام پاسخ گویی به مراجعین به کار دیگری نپردازیم.
 •  نسبت به یادگیری و کسب اطلاعات برای پاسخگویی به مراجعین تلاش نماییم.
 •  مراجعینی که اشتباهی به ما مراجعه می کنند ،با کمال ادب و احترام به فرد یا قسمت مربوطه راهنمایی کنیم.
 •  از نظرات و انتقادات ارباب رجوع استقبال و از آن در جهت بهبود وضعیت کاری خود استفاده نماییم.
 •  در صورت ضرورت با هماهنگی مسئولین مربوطه و تعیین فرد جانشین محل کار خود را ترک نماییم.
 •  در محیط اداری از استعمال دخانیات و اعمال دیگر که موجب خدش دار شدن حقوق سایرین می گردد اجتناب کنیم.