شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

میز خدمت ادارات شهرستان دامغان در شهر کلاته رودبار برگزار گردید.

میز خدمت ادارات شهرستان دامغان در شهر کلاته رودبار جهت ارائه خدمات و بررسی مشکلات شهروندان در محل مسجد جامع (مسجد امام حسن عسکری علیه السلام ) برگزار گردید.

در این جلسه کاری و خدماتی که با حضور فرماندار و مسئولین شهرستان برگزار شد ، شهروندان نسبت به طرح مشکلات موجود و چگونگی ارائه خدمات اقدام به صحبت و طرح سوال نمودند که مسئولین ضمن شنود به ارائه راهکار و پاسخگویی پرداختند.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»