شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان گرامی باد.

ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان گرامی باد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»